Fluenz Tetra

Intranazální očkování proti chřipce pro děti

Nabídněte rodičům malých pacientů jednoduchou ochranu proti chřipce. Fluenz Tetra je živá, atenuovaná nosní vakcína proti chřipce, která chrání ty nejzranitelnější pacienty: děti a mladistvé.

Jak vysvětlit rodičům, že je důležité očkovat?

 • Děti hrají klíčovou roli v přenosu chřipkových virů, protože mohou virus vylučovat déle než dospělí.1,2
 • I přes vysokou nakažlivost virů je proočkovanost v české populaci velmi nízká, pohybuje se kolem 5 %. Její zvýšení na 15 % by přineslo vedle stovek zachráněných životů i výraznou finanční úsporu.
 • Aktuálně i v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 je očkování proti chřipce ještě důležitější, aby se výrazně omezilo šíření epidemie a minimalizovala se zátěž na poskytovatele zdravotní péče.

Chřipka přináší více rizik, než je mezi rodiči známo

 • Odhadem se ročně nakazí chřipkou 5–10 % dospělých a 20–30 % dětí, přičemž těžké formy chřipkových onemocnění odpovídají celosvětově až za 650 000 úmrtí ročně.3
 • Attack rate byl v sezoně 2018‒2019 v České republice ve věkové skupině 0‒5 let 25 % a ve skupině 6‒14 let zhruba 15 %.4
 • V České republice navštíví praktického lékaře s akutní respirační infekcí (včetně chřipky) až 1 milion osob. Chřipková infekce má i významný ekonomický dopad, který souvisí s náklady na zdravotní péči, pracovní a studijní neschopností.4
 • Chřipka není nachlazení. Je to závažná virová infekce, která má velmi rychlý nástup a u rizikových skupin (malé děti, těhotné, starší populace) může vést k hospitalizaci a až život ohrožujícím stavům.
 • Akutní zánět středního ucha je nejčastější chřipkovou komplikací u dětí a představuje ~80 % všech preskripcí antibiotik u infikovaných dětí.5

Inovujte s námi český trh chřipkových vakcín. Nabídněte svým dětským pacientům první a jedinou chřipkovou vakcínu v Česku, která se aplikuje vstříknutím do nosu.

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
děkujeme, že díky očkování pomáháte chránit děti proti chřipce. Pokud máte nevyočkované dávky s expirací 01/2023, kontaktujte prosím svého distributora s požadavkem na vrácení a kompenzaci do 10.2.2023.
Děkujeme za spolupráci.

Lenka Gerling

Ing. Lenka Gerling, MBA
Sales & Marketing Manager Respiratory & Immunology CZ

AstraZeneca EMEA | Czech Republic
Telefon: +420 721 041 871
E-mail: lenka.gerling@astrazeneca.com

O vakcíně Fluenz Tetra

 • Živá oslabená chřipková vakcína (LAIV) – profylaxe chřipky.
 • Suspenze o objemu 0,2 ml – v jednorázovém nazálním aplikátoru.6
 • 107 FFU každého virového kmene na jednu dávku.6
 • Souhrn údajů o přípravku naleznete zde.
 • Dávkování a způsob podání6
  • Děti a mladiství ve věku od 24 měsíců do méně než 18 let: 0,2 ml (podáno jako 0,1 ml do každé nosní dírky).
  • Dětem do 9 let, které nebyly dříve očkovány proti sezonní chřipce, se má po nejméně 4 týdnech podat druhá dávka.
  • Intranazální aplikace napodobuje přirozenou cestu nákazy chřipkovým virem
   • LAIV je po vakcinaci zadržována v nosní dutině, kde se oslabené virové kmeny množí.
   • To vede i k lokální slizniční imunitní odpovědi.
 • Doba použitelnosti a skladování6
  • Doba použitelnosti vakcíny je maximálně 18 týdnů.
  • Uchovávejte v chladničce (2 °C až 8 °C).
  • Chraňte před mrazem a světlem. Před použitím je možné vakcínu uchovávat mimo chladničku, a to po dobu maximálně 12 hodin při teplotě nepřevyšující 25 °C.
  • Chladově uzpůsobená: Virové kmeny se účinně replikují v chladnějších oblastech nazofaryngu, při teplotě 25 °C.6,7
  • Citlivá na teplotu6: Virové kmeny nejsou schopny replikace v plicích, kde se objevuje infekce.
 • Kontraindikace
  • Na základě vydaného Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS k očkování proti chřipce z 10. 6. 2021
  • Věk < 24 měsíců a ≥ 18 let.
  • Hypersenzitivita na látky obsažené ve vakcíně, těžká alergická reakce (např. anafylaxe) na vejce nebo na vaječné bílkoviny.
  • Terapie salicyláty.
  • Použití u dětí ve věku 2‒4 roky s astmatem nebo s pískoty v anamnéze v posledních 12 měsících, těžké astma nebo probíhající exacerbace astmatu.
  • Použití u dětí a mladistvých s klinickou imunodeficiencí v důsledku jejich zdravotního stavu nebo v důsledku imunosupresivní léčby.
  • Kontakt s těžce imunokompromitovanou osobou následujících 14 dnů po očkování.
  • Těhotenství a kojení.
  • Bližší informace ke kontraindikacím naleznete zde.
Vakcína

Aplikace vakcíny6

Rozprašovač vakcíny Fluenz Tetra je navržen tak, aby vakcína byla aplikována ve formě jemné mlhy. Pokud je na píst při podávání vakcíny vyvíjen správný tlak, je vysoce nepravděpodobné, že by vakcína byla aplikována jako proud namísto mlhy. Pokud je však píst stlačen nedostatečnou silou a příliš pomalu, část dávky může být ve formě kapek. Je potřeba, aby při aplikaci vakcíny byl píst stlačen s dostatečnou silou tak, aby celá dávka byla aplikována ve formě jemné mlhy.

Pokud podstatná část aplikované dávky vakcíny z nosní dírky vytéká, měl by být nos otřen papírovým kapesníkem, který by pak měl být zlikvidován v souladu s místními postupy. Měla by být dodržena řádná hygiena a pacient a zdravotnický pracovník by si měli umýt ruce nebo jinou exponovanou pokožku mýdlem a vodou nebo dezinfekčním čisticím prostředkem na ruce. Druhá polovina dávky by měla být podána do druhé nosní dírky.

Holčička Aplikace vakcíny

Předepsaná dávka (0,2 ml; 0,1 ml na nosní dírku) obsahuje více virových částic, než je zapotřebí k vyvolání infekce. Zatímco vakcína obsahuje přibližně 107 infekčních jednotek každého ze čtyř virových kmenů vakcíny, dávka potřebná k infikování poloviny skupiny očkovaných dospělých (lidská infekční dávka, 50 %) je přibližně 10‒100krát nižší a pro děti až 1000krát nižší. K navázání virů na epitelové buňky v nosohltanu dojde rychle a úspěšnost očkování závisí především na pokračujícím šíření virů po počátečním zachycení z podané dávky. Množení viru u dospělých trvá několik dnů, a u některých dětí i déle než jeden týden.

Krok 1

Zkontrolujte datum expirace. Přípravek musí být použit před datem uvedeným na označení aplikátoru.

Krok 2

Připravte aplikátor. Odstraňte kryt gumové špičky aplikátoru. Neodstraňujte svorku rozdělovače dávky na opačném konci aplikátoru.

Krok 3

Zavedení aplikátoru. Pacient je ve vzpřímené pozici. Zaveďte špičku aplikátoru do nozdry jen tak daleko, aby bylo jisté, že vakcína Fluenz Tetra bude skutečně aplikována do nosní dutiny.

Krok 4

Stiskněte plunžrový píst. Jedním co nejrychlejším pohybem stlačte píst aplikátoru tak, až spona rozdělovače dávky zastaví další pohyb.

Krok 5

Před podáním vakcíny do druhé nosní dírky stlačením odstraňte sponu rozdělovače dávky aplikátoru.

Krok 6

Zaveďte špičku aplikátoru do druhé nozdry a jedním co nejrychlejším pohybem stlačte píst a aplikujte zbývající množství vakcíny.

Holčička

Časté otázky rodičů
a jak na ně odpovědět

Děti hrají klíčovou roli v přenosu chřipkových virů, protože mohou vylučovat virus déle než dospělí a také patří mezi nejohroženější skupinu obyvatelstva.
Mezi velmi častými nežádoucími příhodami (1 z 10 vakcinovaných jedinců) jsou nosní kongesce/výtoky z nosu, bolest hlavy, nechutenství, malátnost. Mezi časté nežádoucí příhody (1 ze 100 vakcinovaných jedinců) jsou horečka a bolesti svalů. Bezpečnostní data se opírají o data klinických studií s více než 32000 dětmi a dospívajícími a následných bezpečnostních sledovacích studií s více než 84000 dětmi a dospívajícími. Další zkušenosti lze čerpat z komerčního použití od roku 2005.
Intranazální aplikace představuje podání půlky obsahu spreje vakcíny do jedné nosní dírky a druhé části do druhé nosní dírky. Díky způsobu podání lze vyvodit eliminaci obvyklých nežádoucích účinků při injekčním podání v podobě lokálních reakcí, jako je otok, bolest, zatvrdlina či zarudnutí v místě vpichu. Systémové nežádoucí účinky nebyly četnější po intranazální aplikaci oproti injekčním vakcínám, takže lze tento způsob podání obecně hodnotit jako bezpečnostně příznivý.
Ne. LP Fluenz Tetra by neměl být používán během infekce a léčby onemocnění COVID-19 ani jako prevence vůči tomuto onemocnění. Fluenz Tetra je indikován k profylaxi chřipky u dětí a dospívajících ve věku od 24 měsíců do 18 let.

Nejsou k dispozici žádné údaje, které by naznačovaly, že očkování přípravkem Fluenz Tetra bude mít negativní dopad na imunitní systém nebo zvýší pravděpodobnost onemocnění COVID-19.
Neexistují žádné důkazy o tom, že podání vakcíny proti chřipce zvyšuje riziko vzniku nemoci COVID-19.

Očkování se neprovádí u osob, které jsou v karanténě nebo izolaci pro onemocnění COVID-19 nebo mají zvýšenou tělesnou teplotu a příznaky akutního onemocnění. Po prodělaném onemocnění je očkování možné po uplynutí doby rekonvalescence v délce podle závažnosti průběhu, obvykle po 7‒14 dnech (zdroj ČVS očkování v době epidemie). Případná nepoznaná inkubační doba onemocnění COVID-19 u osoby bez klinických známek onemocnění není kontraindikací očkování.

Očkování je částečně hrazeno, ve výši nejméně ekonomicky nákladné varianty, z veřejného zdravotního pojištění pro rizikové skupiny dětí definované v Zákonu č.48/ 1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění, §30, odst. 2, písm. b, bod 4. Očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění pro ostatní děti.
Rodiče mají možnost požádat svoji zdravotní pojišťovnu o úhradu z programu prevence.

POJIŠŤOVNA KÓD POJIŠŤOVNY PŘÍSPĚVEK
Všeobecná zdravotní pojišťovna 111 na očkování až do výše 300 Kč
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 201 na očkování až do výše 1 500 Kč
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205 na nepovinné očkování až do výše 1 500 Kč
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 207 na očkování proti chřipce až do výše 500 Kč
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209 na očkování proti chřipce až do výše 400 Kč
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky 211 na očkování až do výše 2 000 Kč
Revírní bratrská pojišťovna 213 na očkování až do výše 1 000 Kč

CZ-4821

Obecně lze říci, že dospělí a děti od věku 6 let jsou chráněni cca za 14 dní od podání první dávky vakcíny. U LP Fluenz Tetra platí, že dětem, které nebyly dříve očkovány proti sezonní chřipce, se má po nejméně čtyřech týdnech podat druhá dávka.

Vakcínu pro vaše dítě ve věku od 24 měsíců do 18 let může předepsat jen praktický lékař pro děti a dorost, očkování může být dostupné i přímo v ordinaci vašeho registrujícího lékaře za úhradu, u rizikových skupin dětí hradí očkování zdravotní pojišťovny. Aplikace probíhá v ordinaci.

Vakcínu nelze zakoupit bez lékařského předpisu.

Nejvhodnější je doba před začátkem chřipkové sezony. Chřipkové epidemie postihují Českou republiku v chladných měsících roku, nejčastěji mezi prosincem až březnem. Nové vakcíny pro danou sezonu se na trhu obvykle objevují v září. Ideální dobou k očkování jakoukoliv chřipkovou vakcínou je říjen až prosinec. Cílem je zachovat optimální účinnost vakcíny proti chřipce po celou dobu trvání chřipkové epidemie.

?

Otázky a odpovědi pro
odbornou veřejnost

Dle SPC je maximální množství ovalbuminu menší než 0,024 mikrogramu v 0,2 ml dávky.6
Není nutné opakovat dávku vakcíny, pokud bylo intranazálně aplikováno alespoň 0,1 ml vakcíny, protože každá poloviční dávka (0,1 ml) obsahuje množství virových částic dostačující k vyvolání imunitní odpovědi. Pokud je vakcína náhodně stříknuta do oka dítěte, může způsobit mírné podráždění oka. K výplachu oka by měla být použita oční voda/ fyziologický roztok. Dítě nebo rodič by měli být poučeni, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud dojde k podráždění, které přetrvává déle, než lze odůvodněně očekávat.6

Obsahuje vakcína Fluenz Tetra thiomersal?
Vakcína je bez obsahu thiomersalu.

Je v aplikátoru vakcíny obsažen latex?
Vakcína Fluenz Tetra je plně vyrobena z „latex free“ produktů. Není ovšem možné potvrdit, že vakcína nepřišla do kontaktu s latexem během výrobního procesu. Rozhodnutí o vakcinaci pacientů s hypersenzitivitou na latex je tedy na klinickém rozhodnutí ošetřujícího lékaře.

Obsahuje vakcína Fluenz Tetra síru, laktózu, ořechy, gluten, formaldehyd, stopy rybích produktů, měkkýšů či korýšů, aminoglykosidy či hliník?
Ne, vakcína Fluenz Tetra neobsahuje výše uvedené.

Obsahuje vakcína Fluenz Tetra antibiotika?
< 0,015 mcg/ml gentamicinu je obsaženo v dávce 0,2 ml.

 • Bylo zkoumáno souběžné podávání trivalentního přípravku Fluenz s živými atenuovanými vakcínami proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám, planým neštovicím a s perorálně podanou vakcínou proti polioviru. Nebyly pozorovány žádné klinicky významné změny v imunitní odpovědi na vakcíny proti spalničkám, příušnicím, planým neštovicím a na perorálně podanou vakcínu proti polioviru nebo na přípravek Fluenz. Imunitní odpověď na vakcínu proti zarděnkám byla výrazně změněna. Tato změna však nemusí být klinicky relevantní při imunizačním schématu se dvěma dávkami vakcíny proti zarděnkám.
 • Souběžné podání přípravku Fluenz Tetra s inaktivovanými vakcínami nebylo zkoumáno.
 • Souběžné použití přípravku Fluenz Tetra s antivirotiky proti chřipce typu A a/nebo B nebylo hodnoceno. Na základě potenciálu chřipkových antivirotik snižujících účinnost přípravku Fluenz Tetra se však nedoporučuje podávat vakcínu do 48 hodin po ukončení protivirové léčby chřipky. Podání antivirotik proti chřipce během dvou týdnů po vakcinaci může ovlivnit odpověď vakcíny.
 • Jestliže se podávají antivirotika proti chřipce souběžně s přípravkem Fluenz Tetra, měla by být podle potřeby zvážena revakcinace na základě klinického úsudku.
 • Uchovávejte v chladničce (2 °C až 8 °C) a chraňte před mrazem.
 • Před použitím je možné vakcínu uchovávat mimo chladničku, a to po dobu maximálně 12 hodin při teplotě nepřevyšující 25 °C a neměla by se vracet zpět do chladničky.
 • Po uplynutí této doby se má vakcína Fluenz Tetra použít ihned nebo se má zlikvidovat.

Od roku 1980, kdy byla poprvé hlášena souvislost mezi Reyeho syndromem a užíváním aspirinu v průběhu infekce varicella nebo chřipce podobného onemocnění, jsou orgány veřejného zdraví opakovaně vydávána varování před užíváním aspirinu u dětí s virovým onemocněním.10,17 Existuje silné a epidemiologicky konzistentní spojení mezi užíváním salicylátů (zejména kyseliny acetylsalicylové/aspirinu) v průběhu virové infekce a rizikem rozvoje Reyeho syndromu. Mnohé studie případů a kontrol ukazují, že užívání salicylátů v souvislosti s virovým onemocněním je silným rizikovým faktorem. Retrospektivní studie případů Reyeho syndromu poukazují na zvyšující se riziko závažnosti syndromu s rostoucími koncentracemi salicylátu v séru.

 • Použití přípravků obsahujících aspirin nebylo v průběhu klinických studií a studií imunogenicity s živou oslabenou vakcínou proti chřipce povoleno.18,19
  Společnost AstraZeneca Pharmaceuticals neprováděla žádné klinické studie s LAIV4 a perorálními nebo lokálními salicyláty. Vyhledávání v databázích publikované biomedicínské literatury neodhalilo žádné případy Reyeho syndromu, které by byly hlášeny v souvislosti s použitím živé oslabené chřipkové vakcíny.
 • 18 Block SL, Falloon J, Hirschfield JA, et al. Immunogenicity and safety of a quadrivalent live attenuated influenza vaccine in children. The Pediatric infectious disease journal. 2012;31:745-751.
 • 19 Ashkenazi S, Vertruyen A, Aristegui J, et al. Superior relative efficacy of live attenuated influenza vaccine compared with inactivated influenza vaccine in young children with recurrent respiratory tract infections. Pediatr Infect Dis J. 2006;25:870-879.

Vakcína může obsahovat rezidua následujících látek: vaječné bílkoviny (např. ovalbumin) a gentamicinu. Maximální množství ovalbuminu je menší než 0,024 mikrogramů na 0,2 ml dávky (0,12 mikrogramů na ml).

 • Vakcína Fluenz Tetra není kontraindikována u jedinců s asymptomatickou infekcí HIV; nebo jedinců, kteří užívají lokální/inhalační kortikoidy nebo nízké dávky systémových kortikoidů, nebo jedinců užívajících kortikoidy jako substituční léčbu, např. při nedostatečnosti nadledvinek.6
 • Ve velké klinické studii, porovnávající stabilitu vakcíny LAIV3 při uchovávání v chladničce s trivalentní inaktivovanou vakcínou (TIV) u dětských pacientů s astmatem, bylo v průběhu studie povoleno pokračovat v již existující léčbě astmatu režimy obsahujícími kortikoidy (inhalační, injekční nebo perorální). Účastníci užívající vysoké dávky kortikosteroidů denně nebo ob den po dobu 14 a více dnů byli vyloučeni z očkování, dokud léčba kortikoidy nebyla přerušena na dobu nejméně jednoho měsíce. Vysoké dávky kortikosteroidů byly definovány jako ≥ 2 mg/kg/den prednisolonu nebo jeho ekvivalentu, nebo ≥ 20 mg denně, pokud účastníci vážili více než 10 kg. Kortikoidy v rámci léčby astmatu v této studii dostávalo více než 69% jedinců očkovaných vakcínou LAIV3.
 • Při srovnání mezi vakcínami LAIV3 a TIV nebyly zjištěny žádné významné rozdíly ve frekvenci exacerbací astmatu, průměrné vrcholové výdechové průtokové rychlosti, skóre příznaků astmatu nebo skóre nočního buzení.

V období let 2007‒2008 až 2009‒2010 (před vydáním směrnice pro LAIV) a 2010‒2011 až 2014‒2015 podstoupilo očkování celkem 4771 dětí s astmatem a za celé hodnocené období bylo provedeno 7851 očkování.20 Podíl dětí s astmatem, které byly očkovány vakcínou LAIV v první skupině, stoupl z 23 % v období před vydáním směrnice LAIV na 68 % po vydání směrnice. Ve druhé skupině byla četnost dětí očkovaných vakcínou LAIV 7 % před vydáním a 11 % po vydání směrnice. V souvislosti s vydáním směrnice pro použití vakcíny LAIV i u dětí s astmatem nebyly zjištěny žádné významné změny ve výskytu LRE, závažnosti astmatu a jeho kontrole, ani ve vztahu k různým věkovým nebo etnickým skupinám nebo Medicaid korigovaným analýzám. V první skupině nebylo zjištěno zvýšení rizika hospitalizací.

Byla provedena analýza za účelem vyhodnocení údajů ze dvou dříve dokončených randomizovaných, mezinárodních studií, které porovnávaly bezpečnost a účinnost vakcín LAIV3 a IIV3.19,21,22 Do analýzy byly zahrnuty děti ve věku 24‒71 měsíců s astmatem a/nebo předchozí anamnézou sípání (n = 1940). Mezi dětmi očkovanými LAIV3 nebo IIV3 nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v celkových četnostech sípání, ani v četnostech klinicky významného sípání, které vyžadovalo lékařskou péči, nejen v celé populaci dětí, ale i po stratifikaci dětí podle zdravotní anamnézy. Nejčastějšími reaktogenními příhodami hlášenými v obou studiích byly rýma nebo ucpaný nos a kašel. V obou studiích nebyly mezi dětmi, které dostávaly LAIV3, a těmi, které dostávaly IIV3, žádné významné rozdíly v incidenci onemocnění dolních cest dýchacích nebo sípání. Procento dětí, u kterých byla hlášena jedna nebo více nežádoucích příhod, bylo v obou studiích podobné u příjemců vakcíny LAIV3 i IIV3. Co se účinnosti vakcíny týče, v obou studiích bylo kultivačně potvrzeno chřipkové onemocnění méně často u dětí očkovaných vakcínou LAIV3. Statisticky významný byl rozdíl v relativní účinnosti mezi příjemci LAIV3 a IIV3 v jedné z těchto randomizovaných studií.

Příjemci vakcíny by měli být informováni o tom, že Fluenz Tetra je oslabená živá virová vakcína a má potenciál přenosu viru na osoby s poruchou imunity. Příjemci vakcíny, je-li to možné, by se měli po dobu 1‒2 týdnů po očkování vyhýbat blízkému kontaktu s osobami s těžce narušenou imunitou (například jedinci po transplantaci kostní dřeně, kteří vyžadují izolaci). V klinických studiích s vakcínou Fluenz Tetra byl nejvyšší výskyt při izolaci viru vakcíny 2‒3 dny po vakcinaci. V případech, kdy je kontakt s osobami se závažnou poruchou imunity nevyhnutelný, je třeba zvážit potenciální riziko přenosu oslabeného chřipkového viru vakcíny proti riziku nákazy divokým typem chřipkového viru a jejího šíření.

 • 1) Baguelin M, et al. PLoS Med 2013;10:e1001527;
 • 2) European Centre for Disease Prevention and Control. Factsheet about seasonal influenza. https://www.ecdc.europa.eu/en/
 • 3)World Health Organization. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal). Accessed August 2020;
 • 4) Martina Havlíčková, Jan Kynčl, Helena Jiřincová, Dušan Trnka, Alexander Nagy, Radomíra Limberková, Ludmila Nováková, Jaromíra Večeřová, Zpráva za Chřipkovou sezonu 2018/2019, http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/chripka/2019_chripkova_sezona/Zprava_za_sezonu_ARI_ILI_18_19.pdf
 • 5) Heikkinen T et al. J Infect Dis. 2004;190:1369–1373
 • 6) EMA. Assessment report Fluenz Tetra. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/fluenz-tetra-epar-product-information_en.pdf. Accessed August 2020
 • 7) Maassab HF. Vaccine.1985;3:355–369
 • 8) http://www.szu.cz/tema/prevence/ockovani-proti-sezonni-chripce-otazky-a-odpovedi?highlightWords=ch%C5%99ipka+vakcinace+kdy
 • 9) In House Data, AstraZeneca Pharmaceuticals LP
 • 10) Rogers MF, Schonberger LB, Hurwitz ES, Rowley DL. National Reye syndrome surveillance, 1982. Pediatrics. 1985;75:260-264.
 • 11) Lukas A, Wolf G, Fölster‐Holst R. Special features of topical and systemic dermatologic therapy in children. JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft. 2006;4:658-677.
 • 12) Belay ED, Bresee JS, Holman RC, Khan AS, Shahriari A, Schonberger LB. Reye's syndrome in the United States from 1981 through 1997. New England Journal of Medicine. 1999;340:1377-1382.
 • 13) Hurwitz ES, Barrett MJ, Bregman D, et al. Public Health Service study of Reye's syndrome and medications: report of the main study. JAMA. 1987;257:1905-1911.
 • 14) Starko KM, Ray CG, Dominguez LB, Stromberg WL, Woodall DF. Reye's syndrome and salicylate use. Pediatrics. 1980;66:859-864.
 • 15) Partin J, Schubert W, Partin J, Hammond J. Serum salicylate concentrations in Reye's disease: a study of 130 biopsy-proven cases. The Lancet. 1982;319:191-194.
 • 16) Waldman RJ, Hall WN, McGee H, Van Amburg G. Aspirin as a risk factor in Reye's syndrome. JAMA. 1982;247:3089-3094.
 • 17) Guenther L. Topical tazarotene therapy for psoriasis, acne vulgaris, and photoaging. Skin Therapy Lett. 2002;7:1-4.
 • 18. Block SL, Falloon J, Hirschfield JA, et al. Immunogenicity and safety of a quadrivalent live attenuated influenza vaccine in children. The Pediatric infectious disease journal. 2012;31:745-751.
 • 19) Ashkenazi S, Vertruyen A, Aristegui J, et al. Superior relative efficacy of live attenuated influenza vaccine compared with inactivated influenza vaccine in young children with recurrent respiratory tract infections. Pediatr Infect Dis J. 2006;25:870-879
 • 20) Nordin JD, Vazquez-Benitez G, Olsen A, et al. Safety of guidelines recommending live attenuated influenza vaccine for routine use in children and adolescents with asthma. Vaccine. 2019;37:4055-4060.
 • 21) Ambrose CS, Dubovsky F, Yi T, et al. The safety and efficacy of live attenuated influenza vaccine in young children with asthma or prior wheezing. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2012;31:2549-2557.
 • 22) Belshe RB, Edwards KM, Vesikari T, et al. Live attenuated versus inactivated influenza vaccine in infants and young children. N Engl J Med. 2007;356:685-696.

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že tomu tak není, je si tato vstupující osoba vědoma rizik spojených s chybným vyhodnocením tvrzení uvedených v reklamě.

 1. Kliknutím na tlačítko ANO (pokračovat) výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
 2. Kliknutím na tlačítko ANO (pokračovat) výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
 3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.

Přejete-li si pokračovat, a tím potvrdit, že jste odborníkem, stiskněte ANO.

Ne

CZ 4682

Zkrácená informace o léčivém přípravku: Fluenz® Tetra nosní sprej, suspenze. Vakcína proti chřipce (živá atenuovaná, nosní). Léčivá látka: Reasortant chřipkového viru (živý atenuovaný) pomnožený v oplodněných slepičích vejcích ze zdravých chovů drůbeže produkovaných v buňkách VERO pomocí technologie reverzní genetiky. Tento přípravek obsahuje geneticky modifikované organizmy (GMO) a obsahuje následující čtyři kmeny chřipkového viru.

Objednejte si vakcínu nyní

Předobjednávka očkovací vakcíny Fluenz Tetra

Adresa ordinace

Zaškrtnutím tohoto pole potvrzuji svou žádost o předobjednání očkovací vakcíny Fluenz Tetra. Za účelem vyřízení této předobjednávky bude společnost AstraZeneca Czech Republic s.r.o., IČ: 63984482 jakožto správce zpracovávat mé osobní údaje. Osobní údaje budou za tímto účelem předány jako jejich dalšímu příjemci příslušnému distributorovi dle této žádosti, který předobjednávku vlastním jménem vyřídí. Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s podmínkami dle Oznámení o ochraně osobních údajů, kde jsou v části Dodavatelé, odběratelé, smluvní vztahy vymezeny bližší podmínky zpracování osobních údajů a dále kontaktní údaje správce a pověřence, příjemci a také vysvětlení všech práv. Prohlašuji, že všem informacím rozumím a beru je na vědomí.

Zaškrtnutím Souhlasu se zasíláním novinek uděluji společnosti AstraZeneca Czech Republic s.r.o., IČ: 63984482 jakožto správci dobrovolný souhlas, aby zpracovával mé osobní údaje za účelem zasílání a sdělování informací, zpráv a novinek (zahrnující rovněž zasílání informačních a reklamních materiálů pro pacienty), včetně využití elektronických prostředků a provádění přímého marketingu a prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s podmínkami dle Oznámení o ochraně osobních údajů. V tomto oznámení jsou v části Zasílání novinek vymezeny podmínky zpracování osobních údajů, kontaktní údaje správce a pověřence, příjemci a také vysvětlení všech práv včetně práva na odvolání souhlasu a práva na námitky. Prohlašuji, že všem informacím rozumím a souhlasím včetně toho, že bude využito profilování a segmentace dle specializace a způsobem dle oznámení.

Děkujeme vám za objednávku vakcín Fluenz Tetra.

V nejbližších dnech vám emailem zašleme potvrzení, že jsme vaši objednávku za AstraZeneca zpracovali. Neváhejte se na mě obrátit s jakýmikoliv dotazy k vakcíně Fluenz Tetra.

Lenka Gerling

Ing. Lenka Gerling, MBA
Sales & Marketing Manager Respiratory & Immunology CZ

AstraZeneca EMEA | Czech Republic
U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5
Telefon: +420 721 041 871
E-mail: lenka.gerling@astrazeneca.com